Ingen særlige kriterier for støtte

Jeg stiller ingen krav for at I kan få støtte, og har pt. ingen ventetid

Jeg ved at mange familier med unge i mistrivsel, kæmper for at få relevant støtte fra det offentlige, men ofte mødes man af lange ventetider, kassetænkning, mistro og “hjælp” som ikke opleves at være relevant.

I nogle tilfælde oplever jeg at man som forælder til en ung i mistrivsel, kan føle sig misforstået af systemet, idet der f.eks. ikke er forståelse for den unges vanskeligheder, overbelastning, diagnoser mm.

 

Hos mig skal I ikke passe ind i en bestemt kasse for at få støtte og hjælp:

Jeg har ingen specifikke krav der skal opfyldes, før at man kan få hjælp. Hverken den unge eller forældrene skal passe ind i en bestemt kasse, for at de kan få hjælp og støtte.

 

Ingen ventetid:

Jeg har på nuværende tidspunkt ingen ventetid.

Mange steder i systemet, er ventetiden på at få hjælp meget lang. Det er meget uheldigt, da der ikke er nogen i mistrivsel der “bare lige kan vente” i halve eller hele år på at få støtte og hjælp. Derfor ser jeg det som en stor fordel, at jeg pt. ingen ventetid har.

 

Jeg dømmer jer ikke:

Mit udgangspunkt er altid at både den unge og forældre gør det bedste de kan i den situation de står i, og jeg ved at det kan være voldsomt frustrerende at være forældre til et barn eller en ung som mistrives, og hvor der måske er skolevægring eller ufrivilligt skolefravær på spil. Det er ikke en situation der er nogen der ønsker at stå i, og hvis man som forælder havde andre muligheder, havde man helt sikkert gjort det.

Ligeledes er mit udgangspunkt at den unge gerne vil gå i skole, og gerne vil trives. Når en ung udviser mistrivsel, er det ikke bare fordi det er moderne, men fordi der er nogle faktorer indeni eller udenfor den unge, som er svært at håndtere.

Jeg vil derfor altid gøre hvad jeg kan for at møde den unge og forældrene der hvor de er, og ud fra de udfordringer de møder.

Yderligere er det vigtigt at sige at jeg kommer med den dagsorden at få den unge i bedre trivsel, og ikke at presse den unge i skole, hvis det ikke er det bedste for ham/hende på det tidspunkt.

Det kan nogle gange være rart at jeg ikke kommer fra skolen eller fra familieafdelingen, og dermed ikke kommer med en bestemt dagsorden, men lytter til hvad den unge og familien oplever at have behov for.

Noget af det vigtigste for mig, er at den unge føler sig tryg ved mig og tør åbne op. Det opnår jeg oftest ved at møde den unge præcis der hvor han/hun er, og ved ikke at presse på med noget den unge ikke er klar til.

 

 

Kontakt mig meget gerne via min

kontaktformular

og hør mer om hvordan du kan få din glade teenager tilbage.

Denne webside bruger cookies. Ved at forsætte med at bruge siden, accepterer du brugen af cookies.