Hvem er jeg?

Jeg hedder Gitte, jeg er 41 år gammel og bor i Møldrup (mellem Viborg og Ålborg) sammen med min familie.

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2008, og har arbejdet i en familieafdeling i omkring 12 år.

Men arbejdet som sagsbehandler, var aldrig rigtig mig, da jeg havde det svært med at arbejde under de meget firkantede rammer der er i kommunalt regi, og ofte gik med en følelse af ikke at kunne gøre mit arbejde tilfredsstillende.

Derudover havde jeg en drøm om at komme til at arbejde tættere på børnene, de unge og forældrene, da jeg oplevede at det var der jeg havde mest at tilbyde. Det var i den direkte kontakt med særligt de unge og deres forældre, jeg oplevede at have min store styrke, og der jeg mærkede min passion.

 

Min vision:

Der er mange teorier og gisninger om hvorfor der er flere og flere unge der mistrivses i dag, og nogle af dem går på at børn og unge er blevet mere sårbare, og at forældrene er overbeskyttende og “curler” børnene.

For mig at se er der ikke en enkel forklaring, men der er tale om en kompleks udvikling, både hos børnene og de unge, men særligt også i samfundet og rammerne omkring dem.

Jeg oplever at kravene til børnene og de unge i dag, er blevet meget høje. Helt fra de starter i skole, er der krav og pres i forhold til at lære at læse, og alle skal presses igennem det samme. Der er ikke mulighed for at sidde og gemme sig – hvilket langt hen af vejen er godt nok, men det kan ende med at blive for meget, hvis man har andre udfordringer der tager ens energi.

Helt overordnet oplever jeg at vores samfund har for store forventninger til at alle skal kunne det samme, og at alle skal kunne holde til det tempo og de forventninger der er i forhold til skolegang, fritidsaktiviteter, sociale arrangementer, fritidsjob osv.

Når de unge så oplever ikke at kunne leve op til forventningerne, ender de med at føle sig forkerte, udenfor, ikke gode nok osv.

For mange teenagere i dag, er det ikke en udadreagerende adfærd der viser deres mistrivsel, men i højere grad en indadvendt og selvdestruktiv adfærd, som for eksempel angst, stress, spiseforstyrrelser, selvskade mm., hvilket faktisk er mere bekymrende.

Men uanset hvordan reaktionerne og adfærden ser ud, handler det ofte om de samme indre konflikter, som f.eks. at føle sig forkert, udenfor, ikke god nok, utilstrækkelig mm. Og derfor oplever jeg at det er vigtigt at de unge lærer dem selv og deres behov at kende, så de ud fra det kan lære at stå stærkt i sig selv, og handle ud fra deres egne behov.

Min vision er at vise de unge mennesker at de er værdifulde i sig selv, og hjælpe dem til at finde deres styrker og potentialer, samt lære dem at være omsorgsfulde over for dem selv, og derved vise dem vejen til selvkærlighed. Med dette som grundlag øges overskuddet hos den unge og derved evnen til at indgå i gode relationer og fællesskaber med andre unge, samt evnen til læring, følelsesmæssig udvikling og meget mere.

 

Min baggrund som socialrådgiver:

I mit arbejde som socialrådgiver, fik jeg på et tidspunkt en stilling som sagsbehandler i et ungeteam, hvor jeg langt hen af vejen var glad for at være. Jeg elskede at arbejde med de unge, som havde mange forskellige udfordringer, og jeg brændte for at skabe en relation til dem, som kunne gøre at de følte sig set som dem de var, og oplevede at blive lyttet til. Den oplevelse var med til at give mig lysten til at arbejde mere med unge mennsker.

I mit nuværende arbejde som ungementor, ser jeg det som en stor styrke, at jeg har et godt kendskab til hvordan det offentlige system fungerer, og kan hjælpe forældre med at navigere i det.

Jeg har deltaget i rigtig mange tværfaglige møder med skoler og andre offentlige instanser, og kan ofte ”høre hvad der bliver sagt mellem linjerne,” og dermed være med til at skubbe i den retning den unge har brug for.

Derudover har jeg et godt kendskab til lovgivningen på børneområdet (Lov om Social Service), samt til dels på børnehandicapområdet, hvilket kan være relevant hvis familieafdelingen bliver involveret på grund af mistrivsel hos den unge.

 

Baggrund som ungementor:

Jeg har hele mit liv haft en stor interesse for psykologi, og menneskelig adfærd – ja, jeg kan nogle gange godt fortryde at jeg ikke tog en psykolog uddannelse, men jeg tror på at der er en mening med tingene, så måske har jeg fået noget andet vigtigt med mig. I hvert fald har interessen for psykologi fulgt mig, og er en meget vigtig grundsten i mit arbejde med teenagere.

Neuropsykologi og traumeterapi.

Min interesse ligger særligt inden for det neuropsykologiske og det traumeterapeutiske felt – altså læren om hvordan hjernen fungerer og hvordan det påvirker vores adfærd, samt hvordan større og mindre traumer spiller ind på vore adfærdsmønste. 

Jeg har i 2021 taget et kursus i ”neuroaffektivt arbejde med børn, unge og familier,” og er pt. i gang med efteruddannelse i “kropsorienteret traumebehandling.”

I mit arbejde med unge mennesker, tager jeg udgangspunkt i at de små og store traumer vi alle har med os, sætter sig i vores kroppe og vores nervesystem, som ubevidste spændinger, smerter og ubehagelige sansninger, som kan føre til psykisk ubalance og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Jeg arbejder derfor gerne med at hjælpe de unge med at få skabt ro i deres nervesystemer, bl.a. via små kropslige øvelser, fokus på vejrtrækning, brug af naturen eller hvad jeg nu finder frem til at den enkelte unge kan finde ro i. Ofte er unge i dag meget fokuserede på hvad der sker oppe i deres hoved, hvor det hele går meget hurtigt – der er mange krav, bekymringer, svære tanker, input fra alle sider osv., hvilket gør at de unge sjældent har en ordentlig kontakt til deres krop, og derved mangler fodfæste i deres hverdag.

Kognitiv tilgang og konkrete redskaber:

Jeg er i 2022 uddannet TeenTrivsels mentor, hos TeenTrivsel i Herning, hvor jeg har været, og stadig er, en del af et fællesskab af mentorer over hele landet.

Hos TeenTrivsel er den kognitive tilgang i fokus, kombineret med kropslige metoder, og jeg har derfor mange elementer fra den kognitive tænkning med i mit arbejde med de unge. Det er ofte dejlig konkret for de unge at arbejde med deres tanker, følelser og adfærd, hvorfor det kan være et godt sted at starte.

Jeg bruger ofte visuelle modeller og redskaber i mine samtaler med de unge, da det ofte gør det nemmere for dem at forstå og se det for sig.

Når jeg første gang møder et ungt mennesker, får de en mappe, som de kan bruge til at sætte alle modellerne ind i, når vi har arbejdet med dem. På den måde kan de altid gå tilbage og kigge i mappen, hvis de får behov på et senere tidspunkt at finde redskaberne frem igen.

Om mig personligt

Jeg har 5 børn –  en pige på snart 14 år, trillingedrenge på 11 år og en dreng på 5 år. Det er en god håndfuld, som giver mig masser af spændende udfordringer, kærlighed og læring.

Mine trillingedrenge er født for tidligt, men har heldigvis udviklet sig fint. Den ene har dog lidt motoriske udfordringer og en lidt skæv sansebearbejdning mm., som er typisk for for tidligt fødte børn.

Jeg er gift med faren til den yngste af mine drenge – og altså ikke sammen med faren til de 4 ældste.

Vi bor i et gammelt hus midt i Møldrup, hvor der er god plads til os alle. Jeg har også et lille rum i kælderen, som kan bruges til samtalerum, hvis det giver mening for den unge eller de forældre jeg har samtaler med.

Vi har også en dejlig have, som jeg godt kan lide at nusse rundt og ordne lidt. Men allermest elsker jeg at sidde i haven med en god bog og en kop kaffe, når jeg holder fri.

Noget af det jeg ofte hører andre sige om mig, er at jeg virker meget rolig og tålmodig, samt at jeg er smilende og positiv. Derudover ser jeg mig selv som meget empatisk og ikke – dømmende.

Hvad der ikke er mange der ved, er at jeg også har et stort temperament. Særligt da jeg selv var i teenageårene, stod mit temperament i fuldt flor. Heldigvis for mig, kom det meget sjældent til udtryk ude i verden, men til min mors fortvivlelse, kom det meget ofte til udtryk derhjemme.

Efterhånden som jeg blev voksen, lærte jeg at håndtere mit temperament, men særligt da jeg selv fik børn, måtte jeg gennem en proces med at lære at håndtere alle de følelser det vækker i én.

Den proces jeg har været igennem, for selv at lære at håndtere mine følelser, tror jeg har været med til at vække min interesse for at hjælpe andre med at lære at håndtere deres følelser. Og grunden til at jeg har valgt at fokusere på teenagere, er måske at jeg selv oplevede at mangle en støtte og hjælp i mine teenageår.

Jeg tror på at den erfaring og viden jeg har fået gennem mit liv, har ledt frem til at jeg nu har fundet mit “kald” i arbejdet med unge mennesker som bøvler med at navigere i deres liv.

Fordele ved at vælge mig:

Jeg lægger stor vægt på fleksibilitet i mit arbejde som ungementor, og skræddersyr derfor altid en plan så den passer til den enkeltes behov. 

I forhold til kontakt er jeg også fleksibel, i det jeg kan kontaktes af den unge på både SMS, opkald og mail. For mange unge, er det rart at kunne sende en SMS, frem for at skulle ringe op hvis de har brug for at snakke.

Jeg synes det er meget vigtigt at inddrage familien og lytter derfor også til familiens behov i forhold til den unge. Du kan læse mere omkring behandling og fleksibilitet her…

Jeg har erfaring med systemet og har et godt kendskab til hvordan der fungerer. Derfor har jeg også god erfaring med at deltage i møder med f.eks skole, familieafdeling og psykiatri, hvis det er relevant. Der ud over kan jeg også støtte op omkring skolegang og fritidsaktiviteter.

Sidst, men ikke mindst, så har jeg i øjeblikket ingen ventetid. Alt for mange unge mennesker der har brug for støtte og hjælp, skal vente i månedsvis på at få hjælp. Hos mig er der mulighed for at tage udfordringerne i opløbet, inden de udvikler sig til det endnu værre. Det kan være en virkelig stor fordel, hurtigt at søge hjælp, når man kan mærke at ens teenager begynder at udvise tegn på mistrivsel, da det kan gøre at man undgår at den unge kommer i fuld skoleværing, udvikler belastningsreaktioner eller andre psykiatriske diagnoser.

Denne webside bruger cookies. Ved at forsætte med at bruge siden, accepterer du brugen af cookies.